How do you perform
online?

How do you perform online?

Check your website

Check your domain to confirm that it has everything it should or if there is something that can help you further.

No registration needed.
No questions asked.

Många kunder känner sig förlorade i den digitala världen. De får stora löften av leverantörer men ser inte klara resultat.

Det kan vara svårt att följa upp digitala kampanjer, sätta och förstå tydliga mål, och få en klar överblick över vad de faktiskt får för sina pengar.


Det finns många utmaningar längs vägen.

  • Svårt att följa upp digitala kampanjer
  • Svårt att sätta upp och förstå tydliga mål
  • Överblick av vad leverantören gör och vilken effekt det ger
  • Kombinera och jämföra data från olika källor
  • Omsätta insamlad data till praktiska aktiviteter

HDYPO är ett verktyg som genom visualisering skapar tydlighet och hjälper dig att definiera krav samt styra aktiviteter baserade på dataanalys.

Det erbjuder kontinuerlig feedback och insikter för beslutsfattande och strategiutveckling inom digital marknadsföring, presenterat genom en överskådlig dashboard.

HDYPO framhäver vikten av att basera beslut på faktiska resultat snarare än löften.

Sessioner
143
Actions 3
Target 100
(datum) 26
(R30) 623

Dashboard med skillnad

Överskådlig och lättförståelig visualisering genom en dashboard som presenterar rullande nyckeltal och använder färgkodning för att göra tolkningen av data från olika källor mer begriplig.

Grundkurs i Dashbox

Målinriktat arbetssätt

Hjälper dig sätta klara mål för din digitala marknadsföring, ser till att du kan mäta resultat och att leverantörer gör det de lovat.

Din digitala knytpunkt

Möjliggör förståelse för samband mellan olika data, underlättande en djupare insikt i digitala aktiviteter och informerade beslutsfattande genom att tillhandahålla en kontinuerlig feedbackloop.

Medvetna beslut

Med "insikter" och kommentarer för varje nyckeltal, vilket inte bara visualiserar utan också utvecklar din dataförståelse.

Vår mission

Dolutions strävar efter att överbrygga klyftan mellan data och beslutsfattande.

Genom att göra informationen tillgänglig och förståelig, vill vi att företag ska kunna reflektera, se samband och prioritera sina online-insatser på bästa möjliga sätt.

Vi tror att rätt information hjälper företag att bli framgångsrika på nätet.